(1)
Nguyễn Đỗ, N.; Đỗ Kim, Q. Kết Quả Trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị Ung Thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất. VJCTS 2023, 44, 70-80.