(1)
Nguyễn, T. M.; Nguyễn, H. Ước; Doãn, V. A.; Nguyễn, L. T. T. Kết Quả Trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. VJCTS 2024, 45, 29-37.