(1)
Võ, T. A.; Đặng, H. H. P. Báo cáo một trường hợp bắc cầu động mạch chậu Trong kết hợp Can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chậu Chung Hai Bên. VJCTS 2024, 45, 67-73.