(1)
Nguyễn, T. T. H.; Phạm, V. H.; Ngô, Q. C.; Phạm, M. H.; Vũ, V. G.; Phan, T. P. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở Khi ngủ ở bệnh nhân Suy Tim. VJCTS 2024, 45, 74-81.