(1)
Võ, T. A.; Nguyễn, C. T. Đánh Giá kết Quả điều trị gãy xương sườn Do chấn thương bằng phương pháp cố định xương tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai . VJCTS 2024, 45, 82-91.