(1)
Phan, D. K.; Nguyễn, T. K.; Lê, K. C.; Nguyễn, Đình L. H.; Phan, Q. H. Đánh Giá mối tương Quan giữa phân độ WIFI Và kết Quả Can thiệp động mạch dưới Cung đùi Trong thiếu máu mạn tính đe dọa Chi. VJCTS 2024, 46, 5 - 13.