(1)
Lê, T. T. T.; Cao, V. T.; Đặng, V. T. Kết Quả điều trị Oxy hóa Qua màng ngoài Cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân Sau phẫu thuật Tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . VJCTS 2024, 46, 14 - 21.