(1)
Phùng, D. H. S.; Lê, H. Q.; Nguyễn, H. Ước. Kết Quả sử dụng “thoraflextm hybrid” điều trị bệnh Lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS 2024, 46, 22 - 30.