(1)
Phan, D. K.; Nguyễn, T. K.; Lê, K. C.; Nguyễn, Đình L. H.; Phan, Q. H. Rò động mạch chủ - ống Tiêu hóa thứ phát Sau phẫu thuật Thay ống ghép động mạch chủ bụng. VJCTS 2024, 46, 31 - 38.