(1)
Đỗ, A. T.; Nguyễn, T. T. Kết Quả phẫu thuật một Thì bệnh thông Liên thất kèm hẹp Eo động mạch chủ ở Trẻ Sơ Sinh. VJCTS 2024, 46, 59 - 63.