(1)
Võ, T. A.; Kiều, M. S. Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. VJCTS 2024, 46, 52 - 58.