(1)
Võ, T. A.; Nguyễn, T. H. N. Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt U quái Trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. VJCTS 2024, 46, 64 - 69.