(1)
Phạm, T. A.; Nguyễn, T. T. Đánh Giá hiệu Quả điều trị Hạ huyết áp của Phenylephrine Trong gây Mê phẫu thuật Tim Có sử dụng tuần hoàn ngoài Cơ thể. VJCTS 2024, 46, 89 - 97.