(1)
Nguyễn, H. Định; Vương, N. M.; Bùi, X. Định; Nguyễn, N. H. Đăng; Phạm, T. V. C.; Bùi, Đức A. V. Kết Quả sớm Và Trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh Lý Van Hai Lá ở bệnh nhân Nguy Cơ phẫu thuật Cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. VJCTS 2024, 46, 77 - 88.