(1)
Đạt, P. Q. .; Hùng, D. Đức .; Thắng, L. V. .; Hiếu, V. C. . Khối bất thường Nhĩ phải: Huyết khối Hay U Tim ?. VJCTS 2020, 17, 3-6.