(1)
Lu, P. H. .; Uoc, N. H. . PHẪU THUẬT THAY VAN HAI LÁ VỚI MỞ XƯƠNG ỨC TOÀN BỘ QUA ĐƯỜNG RẠCH DA TỐI THIỂU. VJCTS 2020, 3, 10-15.