(1)
Tien, D. A. .; Huu, N. C. .; Thuy, N. T. .; Thanh, L. N. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. VJCTS 2020, 3, 33-36.