(1)
Tien, D. A. .; Thuy, N. T. .; Huu, N. C. .; Dai, T. D. .; Thanh, L. N. . ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẤT PROTEIN RUỘT SAU PHẪU THUẬT FONTAN VỚI PHƯƠNG PHÁP MỞ CỬA SỔ GIỮA ỐNG MẠCH NHÂN TẠO VÀ NHĨ PHẢI. VJCTS 2020, 3, 37-39.