(1)
May, N. T. .; Thang, D. D. .; Dai, N. V. .; Huy, N. C.; Hoa, P. Q. .; Cong, H. A. .; Tuan, P. T. .; Thang, D. M. .; Son, L. M. .; Hung, D. Q. . Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật U Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. VJCTS 2020, 28, 22-25.