(1)
Thang, D. N.; Uoc, N. H.; Tu, V. N.; Hai, H. T.; Binh, K. T.; Thanh, T. D.; Nhu, T. T. Sử dụng hệ thống Hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa Sau phẫu thuật mạch máu. VJCTS 2021, 32, 24-30.