(1)
Thảo, Đinh P.; Chang, V. T.; Tiến, Đỗ A.; Thủy, N. T. Kết Quả Sau điều trị phẫu thuật thông Liên thất Có tăng áp lực động mạch phổi nặng ở Trẻ Em tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E. VJCTS 2021, 34, 30-42.