(1)
Đạt, P. Q.; Hùng, D. Đức; Ước, N. H. Kết Quả sớm Và Trung hạn phẫu thuật Thay Van Hai Lá ít xâm lấn Có nội Soi hỗ trợ Qua đường ngực phải tại Bệnh viện Bạch Mai. VJCTS 2021, 34, 43-54.