(1)
Vinh, D. Q.; Hien, N. S.; Tuan, T. H. Nhận xét kết Quả Thay Van Hai Lá Và động mạch chủ Cơ học ở Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2022, 35, 26-33.