(1)
Minh, N. T.; Thiện, L. Q.; Hiền, N. S.; Hà, N. H.; Hùng, N. Đăng; Phong, N. H. Kết Quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ Stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội Giai đoạn 2015 – 2020. VJCTS 2022, 35, 138-149.