(1)
Sâm, H. M.; Anh, H. T. .; Trí, Ứng T. .; Thủy, N. T. Phẫu thuật Thay đoạn mạch nhân tạo Trong điều trị Ung Thư phần mềm Chi dưới: Nhân một trường hợp Và nhìn lại Y văn. VJCTS 2022, 37, 5-11.