(1)
Dũng, V. H. Đặc điểm cận lâm sàng Và kết Quả điều trị phẫu thuật tăng Sinh nội mạc dưới Van động mạch chủ Cơ học. VJCTS 2022, 37, 24-33.