(1)
Dung, V. H. Cải tiến phẫu thuật Bentall Giúp cải thiện chảy máu Sau mổ Và tỷ lệ sống còn Trung hạn. VJCTS 2022, 37, 69-77.