(1)
Vinh, B. D. A.; Tuan, L. Q. A.; Thinh, V. H.; Chuong, P. T. V. .; Thanh, N. V. T.; Nam, N. H.; Dinh, N. H. Hội chứng chèn ép Khoang bụng Sau Can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn. VJCTS 2022, 39, 7-17.