(1)
Vinh, B. Đức A.; Tuấn, L. Q. A.; Thịnh, V. H.; Chương, P. T. V. .; Thanh, N. V. T.; Nam, N. H. .; Định, N. H. . Hội chứng chèn ép Khoang bụng Sau Can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn. VJCTS 2022, 39, 7-17.