(1)
Thang, D. N.; Uoc, N. H.; Hung, D. Q. .; Son, P. D. H.; Hai, H. T.; Quan, L. H. .; Quyet, T. C. Tái lập lưu thông mạch Chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS 2022, 39, 18-26.