(1)
Ha, N. T. T. .; Minh, L. T. N. .; Dung, V. T. .; Hoa, N. M.; Anh, N. H. .; Khanh, N. G.; Tuan, V. A. . Tổng Quan về nhiễm khuẩn vết mổ Và kháng Sinh dự phòng Trong phẫu thuật mạch máu. VJCTS 2022, 39, 27-36.