(1)
Hà, N. T. T.; Minh, L. T. N.; Dung, V. T. .; Hoa, N. M.; Anh, N. H.; Khánh, N. G.; Tuấn, V. A. Tổng Quan về nhiễm khuẩn vết mổ Và kháng Sinh dự phòng Trong phẫu thuật mạch máu. VJCTS 2022, 39, 27-36.