(1)
Cuc, N. T. T.; Van, N. K. D.; Thuy, N. T. Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có Nguy Cơ Tim mạch Cao. VJCTS 2022, 39, 66-74.