(1)
Thanh, P. D.; Cuc, N. T. T.; Thuy, N. T.; Lan, P. T. K. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 75-81.