(1)
Thuy, N. T.; Son, D. H.; Huu, N. C. Kết Quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị Rung Nhĩ kèm bệnh Lý Van Tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 82-89.