(1)
Thủy, N. T.; Sơn, Đàm H.; Hựu, N. C. Kết Quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị Rung Nhĩ kèm bệnh Lý Van Tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 82-89.