(1)
Thuy, N. T.; Trung, H. V.; Huu, N. C. Phẫu thuật nội Soi điều trị bệnh Lý Van Ba Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS 2022, 39, 107-121.