(1)
Dung, V. H.; Binh, P. T.; Hoa, N. T.; Trang, B. M. Báo cáo trường hợp bệnh Cơ Tim Phì đại tắc nghẽn Cả Hai thất đi kèm cầu Cơ. VJCTS 2022, 39, 122-125.