(1)
Dũng, V. H.; Bình, P. T.; Hòa, N. T. .; Trạng, B. M. . Báo cáo trường hợp bệnh Cơ Tim Phì đại tắc nghẽn Cả Hai thất đi kèm cầu Cơ. VJCTS 2022, 39, 122-125.