(1)
Ngọc, L. Đức; Hùng, P. M.; Nguyên, P. T. .; Thủy, N. T. .; Huy, N. T. . Đánh Giá kết Quả Can thiệp Qua Da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E. VJCTS 2023, 40, 37-46.