(1)
Dũng, V. H.; Trạng, B. M. . Kinh nghiệm điều trị phẫu thuật Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng đang diễn tiến tại viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. VJCTS 2023, 40, 61-68.