(1)
Nguyên, P. T.; Thủy, N. T.; Thanh, P. D.; Cúc, N. T. T. .; Ngọc, L. Đức; Anh, Đỗ L.; Giám, T. M.; Lan, P. T. K. Ca lâm sàng điều trị nội Khoa hội chứng mạch vành mạn. VJCTS 2023, 40, 75-79.