(1)
Hoài, N. T. T.; Thơm, V. T. . Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Trong lượng Giá chức năng thất trái Trên Siêu âm Tim 2D Và 3D. VJCTS 2023, 40, 80-91.