(1)
Thủy, N. T. .; Hương, V. T. T.; Thịnh, Đỗ Đức; Hoan, T. C. Đặc điểm tĩnh mạch phổi Và buồng Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt Rung Nhĩ . VJCTS 2023, 40, 102-109.