(1)
Trang, N. T. H.; Bình, N. T. .; Thủy, N. T. . Chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi sửa Van Hai Lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS 2023, 40, 110-116.