(1)
Nguyễn Thị, H.; Nguyễn Trần, T.; Vũ Thy, C. Tình trạng Lo âu Và một số yếu tố Liên Quan ở người bệnh phẫu thuật Tim hở tại bệnh viện Tim Hà nội năm 2023. VJCTS 2023, 41, 5-11.