(1)
Nguyễn Văn, T.; Lương Mạnh, T.; Nguyễn Thị, D.; Vũ Thị , Đào; Nguyễn Trần, T. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh Sau phẫu thuật Thay Van Hai Lá ít xâm lấn tại Viện Tim mạch Bạch Mai. VJCTS 2023, 41, 12-22.