(1)
Vũ Ngọc, T. Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp Van động mạch chủ Hai cánh. VJCTS 2023, 41, 54-63.