(1)
Lê Thị, H.; Hoàng Ngọc, H. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ Quy trình an toàn Trong phẫu thuật của nhân Viên Y Tế tại Bệnh viện Quân Y 6, năm 2022. VJCTS 2023, 41, 64-71.