(1)
Nguyễn Văn, T.; Phạm Danh, P.; Lê Trung Đức , T.; Kiều Minh, S.; Nguyễn Thời Hải, N.; Nguyễn Công, T.; Võ Tuấn, A. Kết Quả Trung hạn phẫu thuật nội Soi điều trị tràn Khí màng phổi tự phát Nguyên phát tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. VJCTS 2023, 41, 72-81.