(1)
Vũ Ngọc, T.; Nguyễn Duy, G.; Nguyễn Duy, T. Kết Quả sớm phẫu thuật nội Soi cắt thùy phổi Trong điều trị Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. VJCTS 2023, 41, 82-92.