(1)
Nguyễn Tiến, H.; Trần Quyết, T. Đánh Giá kết Quả sớm phẫu thuật sửa Van Hai Lá Trong điều trị hở Van Hai Lá Do thoái hóa Van. VJCTS 2023, 41, 93-100.