1.
Đào QV, Nguyễn SH, Tạ HT. Kết quả phẫu thuật bệnh lý van tim do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS. 2023;43:7-18. doi:10.47972/vjcts.v43i.1000