1.
Hà MH, Võ TNA, Nguyễn TM, Đỗ NS. Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . VJCTS. 2023;43:38 - 46. doi:10.47972/vjcts.v43i.1003